Exchange & Returns Policy

+ Đổi trả trong ngày đối với các sản phẩm bị lỗi hay khách hàng không vừa ý, chi phí vận chuyển khách hàng chi trả.
+ Có chính sách bù nếu sản phẩm không đúng chất lượng giới thiệu.

Doi-tra-hang