Chính sách thanh toán

• Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD)
• Thẻ ATM đăng ký Internet Banking
• Thanh toán bằng thẻ quốc Tế Visa, Master

COD